Bóg powołuje i używa zwykłych ludzi cz. 1

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


powołanieNieraz myślimy, że Pan Bóg wybiera i używa ludzi doskonałych, lepszych od innych. Jednak Bóg powołuje zwykłych ludzi, wysyła zaproszenie dla każdego. Jezus powołał dwunastu apostołów, aby za Nim poszli.

I powołał ich dwunastu, żeby z nim byli i żeby ich wysłać na zwiastowanie ewangelii, i żeby mieli moc wypędzać demony. Powołał ich więc dwunastu: Szymona, któremu nadał imię Piotr, Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, i nadał im imię: Boanerges, co znaczy: Synowie Gromu, i Andrzeja, i Filipa, i Bartłomieja, i Mateusza, i Tomasza, i Jakuba, syna Alfeusza, i Tadeusza, i Szymona Kananejczyka, i Judasza Iskariotę, tego, który go wydał. (Mk 3:14-19)

Szymon Piotr

Bóg powołał zwykłych ludzi, takich jak Szymon Piotr. Powołał ich po to, aby mieli z Nim społeczność. Piotr był szczególnym człowiekiem. Ciężko pracując wykonywał niełatwy zawód rybaka.

A przechodząc nad Morzem Galilejskim, ujrzał Szymona i Andrzeja, brata Szymona, którzy zarzucali sieci w morze; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus: Pójdźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. I zaraz porzucili sieci, i poszli za nim. (Mk 1:16-18)

Piotr był pełen poświęcenia

Poświęcił wszystko dla Jezusa, swoją pracę, rodzinę i dom. Otworzył się na służbę, wszystko co miał poddał pod Boże panowanie.

A gdy Jezus wszedł do domu Piotra, ujrzał teściową jego, leżącą w gorączce. I dotknął się ręki jej, i ustąpiła gorączka; ona zaś wstała i posługiwała mu. A gdy nastał wieczór, przywiedli do niego wielu opętanych, a On wypędzał duchy słowem i uzdrawiał wszystkich, którzy się źle mieli. (Mat 8:14-16)

Piotr był duchowy

Piotr określił kim jest dla niego Jezus. Wyznał, że jest Synem Bożym, Mesjaszem. Ogłosił to jako pierwszy.

Każdego więc, który mię wyzna przed ludźmi, i Ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie; ale tego, kto by się mnie zaparł przed ludźmi, i Ja się zaprę przed Ojcem moim, który jest w niebie. (Mat 10:32-33)

Piotr był pełen pokory

Piotr uchwycił się słów Jezusa. Był jak dziecko, pełen pokory i oddania. Przychodząc do Boga, powinniśmy być jak dzieci, ponieważ wtedy zaczynamy wierzyć w to, co On nam obiecał.

Zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. (Mat 18:3)

Piotr ufał Panu

Piotr w pełni ufał Panu, wiedział, że jego ufność ma być w Nim, a nie w ludzkich możliwościach.

Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie! Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki! Nie uważaj się sam za mądrego, bój się Pana i unikaj złego! (Przyp 3:5-7)

Piotr miał wyczulone serce

A Pan, obróciwszy się, spojrzał na Piotra; i przypomniał sobie Piotr słowo Pana, jak do niego rzekł: Zanim kur dziś zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. I wyszedłszy na zewnątrz, gorzko zapłakał. (Łuk 22:61-62)

Piotr musiał mieć bardzo wrażliwe serce. Na początku zacięcie zapierał się Pana, jednak spojrzawszy w oczy Jezusa zobaczył miłość. Gdy zrozumiał swój grzech, gorzko zapłakał. Jego smutek spowodował nawrócenie.

Piotr był odważny

W ogrodzie Getsemane Piotr wyciągnął miecz i odciął ucho słudze arcykapłana. Był gotowy umrzeć dla Jezusa. Piotr uchwycił się wiarą obietnicy danej od Boga.

Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż On ma o was staranie. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie mu się, mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. A Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych, sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni, na trwałym postawi gruncie. (1 Ptr 5:7-10)

Uczniowie Jezusa byli zwykłymi ludźmi, mieli swoje słabe i mocne strony. Każdy z nas nadaje się do tego, aby służyć Bogu, ponieważ On nie ma względu na osobę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *