Bóg powołuje i używa zwykłych ludzi cz. 1

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


powołanieNieraz myślimy, że Pan Bóg wybiera i używa ludzi doskonałych, lepszych od innych. Jednak Bóg powołuje zwykłych ludzi, wysyła zaproszenie dla każdego. Jezus powołał dwunastu apostołów, aby za Nim poszli.

I powołał ich dwunastu, żeby z nim byli i żeby ich wysłać na zwiastowanie ewangelii, i żeby mieli moc wypędzać demony. Powołał ich więc dwunastu: Szymona, któremu nadał imię Piotr, Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, i nadał im imię: Boanerges, co znaczy: Synowie Gromu, i Andrzeja, i Filipa, i Bartłomieja, i Mateusza, i Tomasza, i Jakuba, syna Alfeusza, i Tadeusza, i Szymona Kananejczyka, i Judasza Iskariotę, tego, który go wydał. (Mk 3:14-19)

Szymon Piotr

Bóg powołał zwykłych ludzi, takich jak Szymon Piotr. Powołał ich po to, aby mieli z Nim społeczność. Piotr był szczególnym człowiekiem. Ciężko pracując wykonywał niełatwy zawód rybaka.

A przechodząc nad Morzem Galilejskim, ujrzał Szymona i Andrzeja, brata Szymona, którzy zarzucali sieci w morze; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus: Pójdźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. I zaraz porzucili sieci, i poszli za nim. (Mk 1:16-18)

Piotr był pełen poświęcenia

Poświęcił wszystko dla Jezusa, swoją pracę, rodzinę i dom. Otworzył się na służbę, wszystko co miał poddał pod Boże panowanie.

A gdy Jezus wszedł do domu Piotra, ujrzał teściową jego, leżącą w gorączce. I dotknął się ręki jej, i ustąpiła gorączka; ona zaś wstała i posługiwała mu. A gdy nastał wieczór, przywiedli do niego wielu opętanych, a On wypędzał duchy słowem i uzdrawiał wszystkich, którzy się źle mieli. (Mat 8:14-16)

Piotr był duchowy

Piotr określił kim jest dla niego Jezus. Wyznał, że jest Synem Bożym, Mesjaszem. Ogłosił to jako pierwszy.

Każdego więc, który mię wyzna przed ludźmi, i Ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie; ale tego, kto by się mnie zaparł przed ludźmi, i Ja się zaprę przed Ojcem moim, który jest w niebie. (Mat 10:32-33)

Piotr był pełen pokory

Piotr uchwycił się słów Jezusa. Był jak dziecko, pełen pokory i oddania. Przychodząc do Boga, powinniśmy być jak dzieci, ponieważ wtedy zaczynamy wierzyć w to, co On nam obiecał.

Zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. (Mat 18:3)

Piotr ufał Panu

Piotr w pełni ufał Panu, wiedział, że jego ufność ma być w Nim, a nie w ludzkich możliwościach.

Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie! Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki! Nie uważaj się sam za mądrego, bój się Pana i unikaj złego! (Przyp 3:5-7)

Piotr miał wyczulone serce

A Pan, obróciwszy się, spojrzał na Piotra; i przypomniał sobie Piotr słowo Pana, jak do niego rzekł: Zanim kur dziś zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. I wyszedłszy na zewnątrz, gorzko zapłakał. (Łuk 22:61-62)

Piotr musiał mieć bardzo wrażliwe serce. Na początku zacięcie zapierał się Pana, jednak spojrzawszy w oczy Jezusa zobaczył miłość. Gdy zrozumiał swój grzech, gorzko zapłakał. Jego smutek spowodował nawrócenie.

Piotr był odważny

W ogrodzie Getsemane Piotr wyciągnął miecz i odciął ucho słudze arcykapłana. Był gotowy umrzeć dla Jezusa. Piotr uchwycił się wiarą obietnicy danej od Boga.

Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż On ma o was staranie. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie mu się, mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. A Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych, sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni, na trwałym postawi gruncie. (1 Ptr 5:7-10)

Uczniowie Jezusa byli zwykłymi ludźmi, mieli swoje słabe i mocne strony. Każdy z nas nadaje się do tego, aby służyć Bogu, ponieważ On nie ma względu na osobę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>