Bóg zna Cię po imieniu

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Czy nie sprzedają za grosz dwu wróbli? A jednak ani jeden z nich nie spadnie na ziemię bez woli Ojca waszego. Nawet wasze włosy na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się; jesteście więcej warci niż wiele wróbli. (Mt. 10:29-31)

Pan Jezus, posyłając uczniów na misję, mówił, że będą prześladowania i trudności, ale dał im nadzieję, że bez Jego wiedzy żaden włos z ich głowy nie spadnie. Każdy włos na naszej głowie jest policzony, mamy się nie bać, ponieważ Bóg zna wszystkie sytuacje i widzi każdy najdrobniejszy detal ludzkiego życia. On ma o nas staranie.

Lecz teraz – tak mówi Pan – który cię stworzył, Jakubie, i który cię ukształtował, Izraelu: Nie bój się, bo cię wykupiłem, nazwałem cię twoim imieniem – moim jesteś! (Iz. 43:1)

Zauważamy w tym słowie, że Bóg chciał, aby jego naród wiedział, że to On jest Odkupicielem i Wybawicielem. Bóg widzi swój lud i zna każdego osobiście – po imieniu.

Zacheusz

O Zacheuszu czytamy w Ewangelii Łukasza. Był on przełożonym nad celnikami, człowiekiem bardzo bogatym i wpływowym. Pragnął zobaczyć Jezusa, ale nie mógł z powodu tłumu i niskiego wzrostu. Wszedł więc na drzewo sykomory, aby Go ujrzeć. Jezus, dostrzegłszy tego człowieka powiedział:

Zacheuszu, zejdź śpiesznie, gdyż dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. (Łk.19:5)

Jezus zwrócił się do niego po imieniu, odpowiedział na pragnące serce. Dzięki temu spotkaniu zbawienie przyszło do domu Zacheusza i doprowadziło do przemiany w jego życiu.

Ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce, i moje mnie znają. (Jn. 10:14)

Jezus mówi o sobie, że jest dobrym pasterzem, który zna swoje owce i woła je po imieniu. Bóg myśli o nas i zna nasze pragnienia. Chce, aby każdy doszedł do poznania prawdy.

Natanael

Filip, gdy spotkał się z Jezusem pragnął innym o Nim powiedzieć. Poszedł do swojego przyjaciela Natanaela, aby podzielić się dobrą wiadomością. Natanael sceptycznie podszedł do słów, które usłyszał od Filipa. Miał uprzedzenie do Nazaretu i ludzi stamtąd pochodzących. Gdy Jezus spotkał Natanaela powiedział:

Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu. (Jn. 1:47)

Jezus znał Natanaela i jego charakter, wiedział, że to człowiek, w którym nie ma fałszu. Ta historia pokazuje, że Bóg zna nas dokładnie, lepiej niż my sami siebie. Widzi wiele rzeczy w naszym życiu, zna każdego i wie, gdzie jest jego serce. Pan bada ludzkie serca. Gdy Natanael zobaczył, że Jezus wie o nim wszystko wyznał:

Mistrzu! Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś królem Izraela. (Jn. 1:49)

Samuel

(…) Samuel spał w przybytku Pana tam, gdzie była Skrzynia Boża. I zawołał Pan: Samuelu! A on odrzekł: Oto jestem! (1 Sm. 3:3-4)

Samuel był dzieckiem wymodlonym, przeznaczonym na służbę dla Pana. Spał blisko Arki Przymierza i nie wiedział, że Bóg zna go po imieniu. Bóg nie tylko znał Samuela, ale chciał do niego mówić.

Boże Słowo mówi, że Jezus zna nasze imiona i wie kim jesteśmy. Bóg dał nam wspaniałą obietnicę. Pan Jezus weźmie nas za rękę i przyprowadzi w białych szatach przed tron Ojca.

Zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe, i nie wymażę imienia jego z księgi żywota, i wyznam imię jego przed moim Ojcem i przed jego aniołami. (Obj. 3:5)

Pomyśl:

  • Czy znasz Jezusa?
  • Czy On zna Ciebie po imieniu?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *