Boża obecność

Jalama_Rainbows_(8359085798)_(2)Od momentu, gdy człowiek oddaje swoje życie Jezusowi, może doświadczać Bożej obecności. To właśnie Boża obecność zmienia ludzi. Jego miłość i wszechogarniająca łaska sprawiają, że pragniemy stawać się podobni do Chrystusa i chcemy prowadzić styl życia, który będzie świadectwem i zachętą dla wielu. Jednak nie osiągniemy tego dopóki nie zrozumiemy zasad Królestwa Bożego. Nauczenie się tego, w jaki sposób to Królestwo funkcjonuje jest jednym z największych zadań człowieka wierzącego.

Albowiem Królestwo Boże, to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój, i radość w Duchu Świętym. (Rzym 14:17)

Największą wartością w niebie jest Boża obecność. Naszym zadaniem jest nauczyć się realności nieba, doświadczyć Jego miłości, gdyż to właśnie Boża miłość powinna dawać nam siłę i zachętę do działania. Dzięki niej będziemy mogli wypełnić wielkie posłannictwo – głosić, uwalniać, uzdrawiać – zmieniać świat. Jezus zostawił nam modlitwę, która bardzo dokładnie pokazuje, jaki jest Jego zamiar dla naszego życia.

A wy tak się módlcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. (Mat 6:9-10)

Wszystko, co czynił Jezus na tej ziemi wypływało z miłości i Bożej obecności. Robił to, co widział u Ojca. W tym wszystkim przenosił rzeczywistość nieba na ziemię. Więc dzisiaj jedyne czego potrzebujemy to Boża obecność i miłość, która zmieni nas i cały ten świat.

Tedy Jezus odezwał się i rzekł im: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, nie może Syn sam od siebie nic czynić, tylko to, co widzi, że Ojciec czyni; co bowiem On czyni, to samo i Syn czyni. Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje mu wszystko, co sam czyni, i ukaże mu jeszcze większe dzieła niż te, abyście się dziwili. (Jn 5:19-20)

Photo credit: Wikimedia Commons

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *