Czego chce ode mnie Bóg?

 Żyjąc z Bogiem, nie musimy domyślać się, czego On od nas oczekuje. Doskonale wiemy, jaka jest Boża wola dla naszego życia. Bóg od samego początku określił, czego dla nas pragnie.

Oznajmiono, Ci człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie: tylko, abyś  wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. (Micheasza 6:8)


Wypełniaj prawo

Wypełnianie prawa oznacza działanie według Bożego prawa, Bożego zakonu, według tego, co jest napisane w Biblii. Aby wypełniać Boże prawo, trzeba się go nauczyć, czytać, studiować i analizować. Jest to zadanie każdego chrześcijanina. Efektywność wzrośnie, jeżeli ze słuchania Słowa Bożego przejdziemy do czytania i analizowania danego tematu. Bóg może do nas mówić, nie tylko przez usta innej osoby, ale również wtedy, gdy spędzamy z nim czas sam na sam. Uczmy się Bożego prawa, aby wiedzieć, jak postępować i myśleć.

Okazuj miłość bratnią

Kochajmy okazywać łaskę i miłosierdzie. Wykazujmy się dobrodziejstwem w stosunku do ludzi. Traktujmy ich sprawiedliwie. Pan Jezus powiedział:

A więc wszystko, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie; taki bowiem jest zakon i prorocy. (Mt. 7:12)

Do nas należy wybór, jak zareagujemy na zachowanie drugiego człowieka. To od nas zależy, jak będziemy traktować ludzi.

Pamiętajmy o jednym z Bożych przykazań dla nas:

Kochaj bliźniego swego, jak siebie samego.

W pokorze obcuj ze swoim Bogiem

Spędzając czas z Bogiem, miejmy świadomość, że jest On potężny i ma moc uczynić wszystko. Przychodźmy do Niego w pokorze, z szacunkiem i bojaźnią. Pokora nie jest poniżaniem samego siebie, ale cnotą, która w ogólnym rozumieniu polega na uznaniu własnej ograniczoności. Pokora to właściwa perspektywa Boga, życia, siebie i innych ludzi.

Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. (Jk. 4:6)

Pan Bóg daje nam polecenie do wykonania. Chce, abyśmy Go lepiej poznali i przybliżyli się do Niego, aby nasze życie było odbiciem Bożej łaski i miłości. Traktujmy Boga poważnie, wierzmy, że to, co mówi jest prawdziwe i żyjmy w pełni dla Niego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *