Dobre i złe czasy z Bogiem

Bo słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. (Mat. 5:45)

Dobre czasy są wtedy, gdy każdy dzień spędzamy blisko Boga. Złe czasy, to te dni, kiedy się od Niego oddalamy i nie słyszymy Bożego głosu, nie czujemy Jego obecności. Złym czasem nie są dni, gdy przydarzy się nam nieszczęście. Złe czasy są wtedy, gdy nie ma w naszym życiu Boga. Jeżeli pada deszcz, to również na sprawiedliwego. Oznacza to, że mogą nas spotkać takie sytuacje, jak wszystkich innych. Pojawia się tylko pytanie – Jak na to wszystko zareagujesz?

Służenie Bogu nie oznacza, że będą nas omijały złe sytuacje. Kluczowe jest, do kogo będziemy zwracać się, gdy przyjdą. Musimy pamiętać, że Bóg wie wszystko.

Bo myśli moje, to nie myśli wasze, a drogi wasze, to nie drogi moje – mówi Pan, Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze. (Iz. 55:8-9)

Bóg oparciem w czasie próby

Są takie sytuacje w życiu każdego człowieka, że przechodzi przez trudny czas. Bóg mówi w swoim słowie:

Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie, lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść. (1 Kor. 10:13)

Ludzie doświadczają rozmaitych problemów w swoim pielgrzymowaniu na tej ziemi. Kiedy przydarza się coś takiego, nie pytaj – Dlaczego ja? Jezus nigdy nie obiecał swoim uczniom, że wszystko, co trudne i nieprzyjemne będzie ich omijać. Modlił się, aby Bóg zachował ich od złego.

Pokładanie ufności w Bogu

Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, Wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość, Wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków. (Jk. 1:2-4)

Nie musimy rozumieć wszystkiego, co się w naszym życiu dzieje, musimy ufać, że każdy dzień jest zaplanowany u Boga i on wie, dlaczego przechodzimy przez pewne rzeczy. W życiu nie wszystko musi nam się podobać, ale trzeba tak żyć, aby w każdej sytuacji oddać chwałę Najwyższemu Bogu. Jezus wielokrotnie mówi, że mamy się nie bać i wierzyć w Jego słowo. Jemu nic nie wymyka się spod kontroli.

Służenie Bogu

Bądźcie naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane, I chodźcie w miłości, jak Chrystus umiłował was i samego siebie wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności. (Ef. 5:1-2)

Kiedy mówimy o służeniu Bogu pojawia się kilka myśli: obdarzajmy miłością, kiedy jest to trudne i wybaczajmy, nawet gdy nas to boli. Okazujmy łaskę, kiedy dana osoba na nią nie zasługuje, bądźmy posłuszni Bogu, kiedy koszty wydają się wysokie. Naturalny instynkt człowieka nakazuje mu unikać kłopotów i trudnych sytuacji. Jednak Jezus za każdym razem stawiał czoła wszystkim wyzwaniom. Pamiętajmy, że mamy potężnego, wspaniałego i kochającego Boga.

Wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego, Ale Pan wyzwala go ze wszystkich. (Ps. 34:20)

Przyjmijmy te słowa jako obietnicę, że Bóg jest dobry i ma moc wyzwolić człowieka z każdego nieszczęścia i trudnej sytuacji. Przynosi pokój, który wzmacnia, odnawia i daje siłę iść dalej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *