Dziedzictwo dzieci Bożych

cz.1

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

cz.2

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


kazanie

Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy: Abba, Ojcze! Ten to Duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z nim cierpimy, abyśmy także razem z nim uwielbieni byli. (Rzym 8:15-17)

Biblia mówi nam, że jesteśmy współdziedzicami Chrystusa. Bycie współdziedzicem z Chrystusem oznacza wiele chwalebnych rzeczy. Wielu chrześcijan nie wie, co posiadają w Chrystusie. Myślą, że są bezwartościowi, a mają duchowe bogactwo, które obiecał Bóg. Jest wiele rzeczy, które zostały nam dane, aby z sukcesem wypełniać Boże przeznaczenie. Kluczem jest wiara.

Współdziedziczymy naturę Chrystusową

Dziedzicząc Jego naturę, oznacza, że zostaliśmy zaadoptowani jako synowie i córki Boże. Nasza adopcja ustanowiła nową relację z Bogiem na wieki. Dzieje się to poprzez wiarę, w momencie gdy przychodzimy do Jezusa. Adopcja sprawia, że jesteśmy pod Bożym autorytetem nową osobą, stare długi zostały darowane, nie musimy mieć poczucia winy. Adopcja daje nam również relację z innymi dziećmi Bożymi.

Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi, aby wykupił tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usynowienia dostąpili. A ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał Ducha Syna swego do serc waszych, wołającego: Abba, Ojcze! Tak więc już nie jesteś niewolnikiem, lecz synem, a jeśli synem, to i dziedzicem przez Boga. (Gal 4:4-7)

Współdziedziczymy pozycję Jezusa

Przyjmujemy obywatelstwo w Królestwie Bożym. Będziemy dziedzicami królestwa obiecanego dla nas. Mamy pozycję króla i kapłana.

I uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów, i będą królować na ziemi. (Obj 4:10)

Współdziedziczymy odpowiedzialność Jezusa

Jezus Chrystus jest tym, który będzie zarządzał wszystkim. Oznacza to, że będziemy rządzić z radością, będziemy mieć przywilej panowania na wieki.

Rzekł mu pan jego: Dobrze, sługo dobry i wierny! Nad tym, co małe, byłeś wierny, wiele ci powierzę. (Mat 25:23)

Głosimy tedy, jak napisano: Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują. ( 1 Kor 2:9)

Współdziedziczymy z Chrystusem życie wieczne

Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi. (Jn 1:3-4)

Słowo Boże mówi nam, że nasze życie jest w Jezusie. Jezus przyszedł, abyśmy mieli życie wieczne, dlatego nasza nadzieja jest w Nim. On jest życiem, źródłem drogi do życia i prawdą życia.

Współdziedziczymy z Chrystusem chwalebne ciało

Który przemieni znikome ciało nasze w postać, podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może. (Flp 3:21)

Wiemy bowiem, że jeśli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem, się rozpadnie, mamy budowlę od Boga, dom w niebie, nie rękoma zbudowany, wieczny. Dlatego też w tym doczesnym wzdychamy, pragnąc przyoblec się w domostwo nasze, które jest z nieba. (2 Kor 5:1-2)

Przyjmujemy wieczny odpoczynek i pokój

A tak pozostaje jeszcze odpocznienie dla ludu Bożego; kto bowiem wszedł do odpocznienia jego, ten sam odpoczął od dzieł swoich, jak Bóg od swoich. (Hbr 4:9-10)

Boży odpoczynek jest duchowy i wieczny, to duchowa pewność zapewnienia pokoju i życia teraz i na wieki.

Przyjmujemy przebaczenie grzechów i wolność od winy

Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. (Rzym 8:1)

Przyjmujemy Boże prowadzenie i poczucie bezpieczeństwa

Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. (Rzym 8:14)

 

Co mamy zrobić, aby dziedzictwo natury Chrystusowej było naszym udziałem?

Wierz, że to dziedzictwo należy do Ciebie

Boska jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę. (2 Pt 1:3)

Trwaj w wierze i posłuszeństwie

Przez wiarę usłuchał Abraham, gdy został powołany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo, i wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. (Hbr 11:8)

Chodź w mocy i odwadze

Bądź mocny i mężny, bo ty oddasz temu ludowi w posiadanie ziemię, którą przysiągłem dać ich ojcom. (Joz 1:6)

Oddaj się w pełni Królestwu Bożemu

Podobne jest Królestwo Niebios do ukrytego w roli skarbu, który człowiek znalazł, ukrył i uradowany odchodzi, i sprzedaje wszystko, co ma, i kupuje oną rolę. (Mat 13:44)

Cokolwiek robisz, rób to z serca

Cokolwiek czynicie, z duszy czyńcie jako dla Pana, a nie dla ludzi, wiedząc, że od Pana otrzymacie jako zapłatę dziedzictwo, gdyż Chrystusowi Panu służycie. (Kol 3:23-24)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *