Fundamenty wiary chrześcijanina – część 2

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


W życiu chrześcijanina bardzo ważne są dwa aspekty: wola Boża oraz braterstwo. Wolą Bożą jest to, aby nasze życie było pełne mocy i chwały, a braterstwo to relacja wynikająca z wzajemnej miłości i wyrozumiałości. Na fundament wiary chrześcijanina składają się również dwie duchowe potrzeby: łaska i pokój. Paweł wskazywał je, pisząc do poszczególnych zborów.

 

 

Wszystkim, którzy jesteście w Rzymie, umiłowanym Boga, powołanym świętym: Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa. (Rzym. 1:7)

 

Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. (Ef. 1:2)

 

Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. (Gal. 1:2)

Łaska

Łaska jest to Boża obecność i miłość przez Jezusa Chrystusa dla naszego życia. Łaska udziela przebaczenia i miłosierdzia, sprawia, że pojawia się moc do wykonywania woli Bożej. Jezus przyszedł i pokazał, czym jest łaska (Mat. 18:21-27). Polega ona na tym, że w momencie przyjścia do Pana Jezusa grzech został nam wybaczony.

Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował, I nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem – łaską zbawieni jesteście. (Ef. 2:4-5)

Zbawienie nie jest naszą zasługą, to łaska Boża uratowała nas od śmierci i odmieniła życie. Każdy potrzebuje łaski.

1. Łaska zbawia i ratuje cały świat

 Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. (Ef. 2:8-9)

2. Łaska powoduje, że Bóg udziela nam swojego błogosławieństwa

Apostołowie zaś składali z wielką mocą świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na nich wszystkich. (Dz. A. 4:33)

3. Łaska dodaje nam siły i mocy

Ale z łaski Boga jestem tym, czym jestem, a łaska jego okazana mi nie była daremna, lecz daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem, wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. (1 Kor. 15:10)

Łaska daje zbawienie, usprawiedliwienie, stabilizację, życie, chcenie i wykonanie, cierpliwość, pomaga w potrzebach. Nie ma ograniczenia na łaskę Bożą, każdy kto wzywa imienia Pańskiego będzie zbawiony.

Pokój

Pokój oznacza, że jesteśmy z kimś związani, połączeni. Pokój sprawia, że jesteśmy połączeni z Bogiem, daje nam pewność bezpieczeństwa w miłości i Bożej trosce. Boży pokój zabezpiecza, ochrania, uwalnia, prowadzi, dodaje siły i odwagi, daje życie. Człowiek może doświadczyć pokoju tylko wtedy, gdy przychodzi do poznania Jezusa Chrystusa. To On wlewa pokój do naszych serc, pokój, który daje wolność i bezpieczeństwo.

Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam; nie jak świat daje, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. (Jn. 14:27)

 

To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, Ja zwyciężyłem świat. (Jn. 16:33)

 

Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa. (Rzym. 5:1)

Pokój pochodzący od Boga pomaga w codziennych zmaganiach i próbach. Pragnieniem Pawła było, aby każdy wierzący doświadczał pokoju Bożego. W życiu znajdujemy się w różnych sytuacjach. Okoliczności nie zmienimy, ale mamy wpływ na to, co dzieje się wewnątrz nas. Zawsze trwajmy w Bożym pokoju i łasce.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *