Grzech w życiu chrześcijanina

Prawdziwy chrześcijanin to ten, kto wyznaje, że Jezus jest jego Panem. Rodząc się na nowo w Królestwie Bożym, uczyniliśmy Jezusa Panem naszego życia, zdecydowaliśmy się iść Jego drogami. Bóg przebaczył nam wszystkie grzechy. Stare przeminęło, wszystko stało się nowe.

Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia, gdyż posiew Boży jest w nim, i nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził. ( 1 J 3:9)

Jednak grzech nadal wkrada się do życia nowonarodzonego dziecka Bożego.

Gdy zgrzeszymy, pojawia się świadomość grzechu i czujemy się fatalnie.

Będąc chrześcijanami musimy pamiętać, że mamy Orędownika w niebie, który nieustannie się za nami wstawia.

Źródło grzechu

Źródłem większości grzechów jest niewiara. Niewiara doprowadza ludzi do grzechu. Biblia mówi, że Adam i Ewa żyli w pełnej społeczności z Bogiem, a niewiara w Boże Słowo doprowadziła ich do grzechu. Przyszło zwątpienie w Słowo Boże, a następnie nieposłuszeństwo.

Kolejny przykład to postać Piotra, ucznia Jezusa. Piotr widział wiele cudów, jako jedyny doświadczył chodzenia po wodzie, a jednak Piotr zaparł się Jezusa. Niewiara doprowadziła w jego życiu do grzechu.

Nasza tożsamość jest w Chrystusie

Ludzie wielokrotnie idą na kompromis z grzechem, bo myślą, że dzięki temu rozwiąże się ich problem. Jednak rozwiązanie każdego problemu daje Chrystus i żywa relacja z naszym Panem. Jako chrześcijanie musimy wiedzieć kim jesteśmy w Jezusie Chrystusie.

Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. (Rz. 8:1)

Być w Chrystusie to znaczy wierzyć Jezusowi, żyć Jego słowem i rozwijać z Nim relację każdego dnia.

Albowiem w nim żyjemy i poruszamy się, i jesteśmy (…). (Dz. 17:28)

Apostoł Paweł wiedział, co to znaczy chodzić w Jezusie. Jezus zatroszczył się o życie Pawła, przebaczył mu i usunął każdy jego grzech. Kwestia życia w grzechu zależy od tego, czy człowiek uchwycił się Jezusa. Bóg daje nam poczucie bezpieczeństwa, musimy pamiętać, że nasza tożsamość jest w Jezusie.

Przybliż się do Jezusa

Gdy jesteśmy w relacji z Jezusem, im bardziej się do Niego przybliżymy, tym bardziej jesteśmy jak On. Jezus wypełnił zakon, abyśmy żyli w łasce.

Uwierz, przyjdź i doświadcz jak dobry jest Bóg. Dla każdego z nas jest czas łaski. Przyjdźmy do Boga, wyznajmy mu grzech, a on nas oczyści i przebaczy.

Albowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską. Cóż tedy? Czy mamy grzeszyć, dlatego, że nie jesteśmy pod zakonem, lecz pod łaską? Przenigdy! (Rz. 6:14-15)

Doświadcz Bożej miłości

Wierzący jest wolny od kary potępienia za grzech. Wierzący nie będzie sądzony za grzech, ale za wierność do Jezusa. Każdy kto wierzy nie zginie.

Żyje w nas Jezus i dzięki Niemu jesteśmy usprawiedliwieni. Jezus pokazał czym jest łaska. Dzięki Chrystusowi możemy żyć w stanie łaski i codziennie doświadczać Bożej miłości.

Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, Ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. (Rz. 8:38-39)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *