Przełomy w naszym życiu – Jozjasz

Bibel-1

Jozjasz miał osiem lat, gdy objął władzę królewską, apanował trzydzieści jeden lat w Jeruzalemie. Czynił on to, co prawe w oczach Pana, kroczył drogami Dawida, swego praojca, nie odstępując od nich ani w prawo, ani w lewo. W ósmym roku swego panowania, chociaż jeszcze był młody, zaczął szukać Boga Dawida, swego praojca, a w dwunastym roku zaczął oczyszczać Judę i Jeruzalem ze świątynek na wzgórzach, z aszer, z bałwanów i odlewanych posągów. (2 Krn 34:1-3)

Jozjasz został królem w wieku 8 lat, kroczył drogami Dawida, w wieku 20 lat oczyścił Judę i Jeruzalem z bałwochwalstwa. Wyróżniała go pobożność, pragnął sprawiedliwości i prawości w sowim życiu i w całym narodzie. Pragnął, aby ludzie czcili i służyli jedynemu, prawdziwemu Bogu.  Odnowił świątynię i przywrócił uwielbienie Boga. Wypełniał również wszystkie przykazania zapisane w odnalezionej Księdze Przymierza. Jozjasz przez swoje życie i decyzje dokonał przełomu w narodzie. Troszczył się o prawość, wiarę, posłuszeństwo,  uwielbienie Boga i Jego Słowo.

(…) nakłonił wszystkich, którzy znajdowali się w Izraelu, do służenia swojemu Bogu. Przez całe jego życie nie odstąpili oni od Pana, Boga ojców swoich. (2 Krn 34:33)

Dbanie o prawość i sprawiedliwość doprowadzi w życiu do przełomu

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. (Mat 5:6)

Albowiem powiadam wam: Jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. (Mat 5:20)

Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i, dokonawszy wszystkiego, ostać się. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości. (Ef 6:13-14)

Posłuszeństwo Bożemu Słowu jest kluczem do dobrego życia

Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie; we wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych; (Kol 3:16)

Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka. (Rzym 1:16)

Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. I spadł deszcz ulewny, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. (Mat 7:24-25)

Photo credit: Wikimedia Commons

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *