Łaska

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Lecz nie tak jak z upadkiem ma się sprawa z łaską; albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka umarło wielu, to daleko obfitsza okazała się dla wielu łaska Boża i dar przez łaskę jednego człowieka, Jezusa Chrystusa. (Rzym. 5:15)

Albowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską. (Rzym. 6:14)

Jako dzieci Boże otrzymaliśmy dar usprawiedliwienia. Zostaliśmy uwolnieni od grzechów i otrzymaliśmy łaskę Bożą. Łaska to nie teologia, czy doktryna, to osoba – Jezus Chrystus. Pan chce, abyśmy mieli obfitość łaski, a więc obfitość Jezusa w swoim życiu. Łaska przyszła i została okazana dzięki Chrystusowi.

Grzech Adama przyniósł śmierć, Boży dar (Jezus) przynosi sprawiedliwość

Kiedy Adam i Ewa zostali stworzeni, przebywali w doskonałej społeczności z Bogiem. Mogli korzystać ze wszystkiego, co On im dał, mieli wolną wolę. Bóg zabronił im spożywać owoce tylko z jednego drzewa. Ostrzegł ich, że jeżeli to zrobią, na pewno umrą. Wtedy przyszedł diabeł i zaczął ich kusić. Kiedy Adam odwrócił swój wzrok od Boga zgrzeszył, grzech natomiast przyniósł śmierć dla wszystkich.

Jezus Chrystus przyniósł sprawiedliwość i Bóg w Nim okazał łaskę.

Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. (Ef. 2:8-9)

Bóg sprawił, że dar Boży, czyli sprawiedliwość jest dostępna dla każdego.

On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. (2 Kor. 5:21)

Grzech Adama przyniósł potępienie, Boży dar przyniósł usprawiedliwienie

Grzech Adama przyniósł zatracenie dla ludzkości, ale Boży dar przyniósł usprawiedliwienie z wielu upadków. Wszystkie grzechy zostały poniesione przez Jezusa i przybite do krzyża na Golgocie. Człowiek, który ufa Jezusowi jest usprawiedliwiony z grzechów i potępienia. Bóg usprawiedliwił nas przez wzgląd na swojego Syna Jezusa Chrystusa.

Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa. (Rzym. 5:1)

Grzech Adama przyniósł panowanie śmierci, Boży dar przyniósł królowanie w życiu

Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka śmierć zapanowała przez jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, królować będą w życiu przez jednego, Jezusa Chrystusa. (Rzym. 5:17)

Bóg obiecał, że jeżeli przyjmiemy obfitość łaski Bożej to będziemy królować w życiu. Życie w obfitości, to życie w poczuciu bezpieczeństwa, radości i chrześcijańskim pokoju. Przyjmując obfitość łaski, przyjmujemy Bożą moc, aby ona uczyniła więcej, ponad to, co myślimy. Dzieło Jezusa zostało zakończone dwa tysiące lat temu. Sekret królowania w życiu zawarty jest w tym, co Jezus dokonał za nas na krzyżu. Wiarą mamy pewność, że nasze grzechy zostały przebaczone.

Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował, I nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem – łaską zbawieni jesteście – I wraz z nim wzbudził, i wraz z nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie. (Ef. 2:4-6)

Po zakończonym dziele Jezusa wierzący może odpocząć. Nie oznacza to, że w naszym życiu mamy być leniwi i pasywni. Boża łaska sprawia, że jeszcze bardziej chcemy pracować dla Jego chwały. Nie pracujemy, aby być błogosławionymi, ale mamy moc pracować, ponieważ już zostaliśmy ubłogosławieni.

Nie możemy zapracować na zbawienie, Jezus dokonał wszystkiego na krzyżu, naszym zadaniem jest ufać Jego dziełu, przyjąć  z otwartymi ramionami obfitość łaski i dar usprawiedliwienia oraz zacząć królować w życiu. Polegajmy na zakończonym dziele Jezusa. To jest Boża droga do zwycięskiego życia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *