Lekcje sprzed 2500 lat – wciąż aktualne

ksiega esteryW Księdze Estery opisano historię sprzed 2500 lat. Rozpoczęła się w 482 r. p.n.e., były to lata panowania króla Achaszwerosza. Główną bohaterką jest Estera, żydowska sierota, wychowana przez Mordochaja, swoją daleką rodzinę. Estera i Mordochaj zostali wybrani do spełnienia misji, która zmieniła losy całego narodu. Z ludzkiej perspektywy byli ludźmi mającymi najmniejsze szanse, aby wywrzeć wpływ na cały naród. Nie byli wykształceni, bogaci, dobrze urodzeni, a jednak Bóg użył ich w potężny sposób, miał doskonały plan dla ich życia i wszystkie okoliczności zostały temu poddane.

Charakter Estery cechowało poddanie się autorytetowi i posłuszeństwo. W pełni zidentyfikowała się ze swoim narodem, pościła i modliła się o Boże prowadzenie. Zrezygnowała z prawa do własnego życia, aby uratować naród i została przez to wywyższona. Z Księgi Estery można wyciągnąć kilka lekcji.

Należy być posłusznym ustanowionemu autorytetowi

Człowiek buntujący się przeciwko autorytetom, zostanie szybko sprowadzony do miejsca, w którym powinien być. Jeżeli chcemy, aby dobrze nam się wiodło, bądźmy ulegli autorytetom ustanowionym nad nami przez Boga. Gdy  Estera została wybrana na królową, nadal uznawała autorytet Mordochaja. Świadczy to o jej pokorze i posłuszeństwie.

Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. (Jak 4:6)

 

Należy dawać dobry przykład swoim postępowaniem

Ludzie patrzą na to, co robimy, a nie na to, co mówimy. Jezus zawsze dawał przykład, w modlitwach, poście, sposobie życia. Estera natomiast posiadała charakter, który podobał się Bogu, dlatego została wybrana do spełnienia misji, wyznaczonej przez Boga.

Jedność, posłuszeństwo i bojaźń przed Bogiem

Mordochaj i Estera mieli bojaźń przed Bogiem, przeciwstawili się prawu, ale zostali wierni Bogu. Działali w jedności i posłuszeństwie. Estera została królową, aby wykonać swoją misję. Bóg ujął się za swoim ludem i go nie opuścił.

Bóg powołując ludzi ma dla ich życia plan. Jeżeli nie mamy pewności, czego oczekuje od nas Bóg, prośmy Go, aby nam to objawił. Jego drogi są doskonałe i człowiek podążający ścieżkami Pana trafi do miejsca swojego przeznaczenia. W Księdze Estery działanie Boga jest bezsprzeczne. Należy wierzyć Bogu, że On działa również za kulisami, ma wpływ na czas, zdarzenia i je koordynuje.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *