Miłość nie zna granic

Bibbia_con_rosa

Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. I choćbym miał dar prorokowania, i znał wszystkie tajemnice, i posiadał całą wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym rozdał całe mienie swoje, i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. (1 Kor 13:1-3)

Miłość to nie tylko uczucie, to jeden z największych darów jakie możemy otrzymać od Boga. Potrzebujemy objawienia tego, czym jest Boża miłość. Każdy powinien odkryć tą cudowną prawdę i zacząć nią żyć. Apostoł Paweł mówi, że miłość jest największym wyrazem duchowości. Bez miłości cokolwiek byśmy robili, nic nam to nie pomoże. Apostoł daje proste i praktyczne wyjaśnienie czym jest miłość.

Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości, miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się, nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy; wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. Miłość nigdy nie ustaje; bo jeśli są proroctwa, przeminą; jeśli języki, ustaną, jeśli wiedza, wniwecz się obróci. (1 Kor 13:4-8)

Zrozumienie Bożej miłości nie pozwoli nam zgodzić się z tym, co wydaje się być ostatecznym w beznadziejnej sytuacji. Miłość spodziewa się tego, co najlepsze, patrzy w przyszłość, jest wytrwała, wierna, wieczna. Miłość nigdy nie ustaje.

Źródłem miłości, którą opisuje Paweł jest Bóg. Sami nie jesteśmy zdolni wykrzesać z siebie takiej miłości. To dar od Najwyższego, a to, co dla nas niemożliwe, dla Niego jest możliwe.

Musisz się upewnić, że jesteś blisko źródła prawdziwej miłości, czyli Boga. O relację z Nim powinieneś zabiegać najbardziej i ją pielęgnować.

Kochaj tych, którzy są wokół Ciebie.

Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem; abyście się i wy wzajemnie miłowali. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. (Jn 13:34-35)

Photo credit: Wikimedia Commons

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *