Misja chrześcijanina

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


Jezus, gdy zmartwychwstał ukazał się uczniom i powierzył im misję.

I rzekł im: Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy będzie potępiony. (Mk. 16:15-16)

Słowo Boże mówi, że każdy z nas powołany jest do misji, Jezus powierzył ją wszystkim. Wiedział jednak, że uczniowie zmagali się z problemami – strachem, niewiarą i zatwardziałością serca.

Potrzebujemy wiary

Jezus, gdy chodził po ziemi uczył wiary, ponieważ to ona sprawia, że ludzie słuchają, przyjmują zbawienie, uzdrowienie i uwolnienie. To wiara sprawia, że nasze życie się zmienia.

Gdy Paweł i Barnaba zwiastowali Dobrą Nowinę w Listrze, był tam pewien człowiek, który od urodzenia nie chodził, był zdany przez całe życie na innych. Słuchał Pawła i jego serce otworzyło się na Ewangelię. Apostoł dostrzegł wiarę tego człowieka, która pozwoliła choremu przyjąć uzdrowienie. Uwierzył, że Jezus leczy i jest źródłem życia. Paweł kazał mu wstać i chodzić.

W Ewangelii Mateusza opisane jest historia dwóch ślepców, którzy szli za Jezusem i wołali do Niego o zmiłowanie. Nie mogli oni widzieć cudów, mogli o nich jedynie słyszeć. Przyszli do Jezusa z wiarą, uchwycili się tej nadziei i prosili o miłosierdzie. Wiara przychodzi ze słuchania Słowa Bożego.

Posłannictwo

A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. (Mat. 28:18-19)

Jezus mówi o posłannictwie, aby iść, głosić i wydawać dobry owoc. Każdy może wykonywać to wielkie dzieło. Bardzo ważne jest, aby mówić, jak wspaniałych rzeczy Jezus dokonuje w ludzkim życiu. Gdy człowiek dostępuje uwolnienia, jest ono widoczne, a zmiana która przychodzi za tym jest potężnym świadectwem. Poprzez moc naszego świadectwa inni mogą być zbawieni.

A oni zwyciężyli go przez krew Baranka i przez słowo świadectwa swojego (…). (Obj. 12:11)

Zwycięstwo jest w krwi Chrystusa i w mocy świadectwa. Ludzie słysząc, jak wielkie rzeczy Bóg czyni są dotknięci i dzięki temu mogą być zbawieni, aby żyć w obecności Jezusa na wieki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *