Mój duchowy autorytet

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

kazanieI przywołał dwunastu uczniów swoich, i dał im moc nad duchami nieczystymi, aby je wyganiali i aby uzdrawiali wszelką chorobę i wszelką niemoc. (Mat 10:1)

Autorytet to osoba lub instytucja ciesząca się uznaniem, mająca kredyt zaufania, prawdomówna. To człowiek stawiany za wzór do naśladowania, mający wpływ, poważanie, szacunek, respekt.

Kiedy oddaliśmy życie Jezusowi staliśmy się współdziedzicami Jego  natury, pozycji i autorytetu. Autorytet połączony z wiarą dokonuje cudów. Jezus dał instrukcje swoim uczniom, które są aktualne dla nas dzisiaj, potwierdzając, że autorytet, który pochodzi od Boga ma ogromną moc.

Jezus powołał dwunastu, aby byli razem w jedności

Jako Kościół zostaliśmy powołani, aby być razem, aby uwielbiać Boga, aby On dokonywał zmiany w naszym życiu. Jedność jest po to, aby ci, którzy patrzą na nasze życie uwierzyli w Jezusa Chrystusa. Bóg powołał nas do jedności, ponieważ w jedności jest siła i moc. Jedność i pokój prowadzą do zwycięstwa.

Napominam was tedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze, z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości, starając się zachować jedność Ducha w spójni pokoju: jedno ciało i jeden Duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania; jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest; jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. (Ef 4:1-6)

Jedno ciało

Powinniśmy chodzić w jedności, ponieważ jesteśmy jednym ciałem. Jest tylko jedno ciało wierzących. Kiedy zaufaliśmy Jezusowi, zostaliśmy umieszczeni w ciele Chrystusa przez wiarę. Zachowując pokój i jedność możemy chodzić w naszym powołaniu.

Jak bowiem w jednym ciele wiele mamy członków, a nie wszystkie członki tę samą czynność wykonują, tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. (Rzym 12:4-5)

Jeden Duch

Duch Święty przekonuje o grzechu, sądzie i sprawiedliwości. To Duch Boży powołuje, obdarza i kieruje ludźmi, aby funkcjonowali i pracowali w jednym ciele. W każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. Różnorodność jest piękna, gdy budowana jest na Bożej miłości i jedności. Każdy z nas ma robić to, do czego Bóg go powołał. Mamy dążyć do jedności i pokoju w Duchu.

Bo też w jednym Duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało – czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym Duchem. (1 Kor 12:13)

Jedna nadzieja

Apostoł Paweł pisze o jednej nadziei, o życiu wiecznym z Chrystusem. Ta nadzieja sprawia, że chcemy współdziałać razem w pokoju i jedności.

Bo usłyszeliśmy o wierze waszej w Chrystusie Jezusie i o miłości, jaką żywicie dla wszystkich świętych, dla nadziei, która jest przygotowana dla was w niebie; o niej to słyszeliście już przedtem w ewangelicznym Słowie prawdy. (Kol 1:4-5)

Jeden Pan

Jest tylko jeden Mistrz i Król. Kiedy Jezus jest Panem ludzkiego życia, chcemy wypełniać Jego wolę. On wie najlepiej, co potrzeba dla naszego życia.

Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca.  (Flp 2:9-11)

Jedna wiara

Tylko jedna wiara prowadzi do Bożej obecności. Założył ją Jezus Chrystus. Nie ma innego pośrednika między Bogiem a ludźmi. Tylko przez wiarę w Jezusa Chrystusa mamy zbawienie. Wszyscy stoimy na tym samym gruncie wiary. Człowiek musi uwierzyć w Jezusa i przyjąć Go jako swojego Zbawiciela.

Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu; kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy go szukają. (Hbr 11:6)

Jeden chrzest

Każdy wierzący publicznie zaświadczył o swojej wierze poprzez chrzest wodny. W oczach Bożych wszyscy jesteśmy jedno, ochrzczeni i przyobleczeni w Chrystusa.

Czy nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć jego zostaliśmy ochrzczeni? (Rzym 1:3)

Jeden Bóg, Ojciec wszystkich

Jest tylko jeden Stworzyciel nieba i ziemi, nasz Ojciec, który wraz z Chrystusem dał nam dziedzictwo nowej natury. On kontroluje wszystko i trzyma w swoim ręku. Nie musimy bać się, ponieważ wiemy kto jest naszym Bogiem.

Jezus odpowiedział: Pierwsze przykazanie jest to: Słuchaj, Izraelu! Pan, Bóg nasz, Pan jeden jest. (Mk 12:29)

Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. (1 Tym 2:5)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *