Przełomy w naszym życiu – Nehemiasz

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


450px--Dry_land.-

A oni rzekli do mnie: Ci pozostali, którzy przeżyli niewolę,znajdują się w tamtejszym okręgu w wielkiej biedzie i pohańbieniu; wszak mur Jeruzalemu jest zwalony, a jego bramy spalone ogniem. A gdy usłyszałem te słowa, usiadłem i zacząłem płakać, i smuciłem się przez szereg dni, poszcząc i modląc się przed Bogiem niebios tymi słowy: Ach, Panie, Boże niebios! Jesteś Bogiem wielkim i strasznym, który dotrzymuje przymierza i okazuje łaskę tym, co go miłują i przestrzegają jego przykazań. Niechaj twoje ucho będzie uważne, a twoje oczy otworzą się, aby wysłuchać modlitwy twego sługi, którą ja zanoszę teraz do ciebie dniem i nocą za synów Izraela, sługi twoje, oraz wyznania grzechów synów izraelskich, którymi zgrzeszyliśmy wobec ciebie; także ja i dom mojego ojca zgrzeszyliśmy. Niecnie postąpiliśmy wobec ciebie: nie przestrzegaliśmy przykazań i ustaw, i praw, jakie nadałeś Mojżeszowi, swemu słudze. (Neh 1:3-7)

Nehemiasz był człowiekiem pełnym wrażliwości, czułego serca oraz zatroskania o braci i siostry powracających z niewoli babilońskiej. Wierzył w moc modlitwy. Gdy usłyszał o nieszczęściu ludu Izraela zaczął płakać, smucić się i modlić do Boga. Nehemiasz wiedział, że Bóg jest wierny swojemu Słowu i dotrzyma zawartego z Izraelem przymierza.

  • Nehemiasz wielbił Boga za to kim jest i co On zrobił
  • Nehemiasz stał się wystawiennikiem za ludzi przed Bogiem
  • Nehemiasz prosił Boga o pomoc

Poprzez postawę Nehemiasza, jego zaangażowanie i wytrwałość w modlitwie przyszedł przełom do całego narodu.

Ludzie słysząc o bolesnej dla kogoś sytuacji są wielokrotnie dotknięci i ze współczuciem odnoszą się do zaistniałej rzeczywistości w ich życiu. Patrząc na przykład Nehemiasza widzimy, że aby dokonał się przełom w naszym życiu i w życiu innych ludzi powinniśmy powstać, okazać serce dla zranionego i cierpiącego. Dotrzeć z pomocą do tych, których inni już opuścili.

Wtedy powie król tym po swojej prawicy: Pójdźcie, błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie Królestwo, przygotowane dla was od założenia świata. Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść, pragnąłem, a daliście mi pić, byłem przychodniem, a przyjęliście mnie, byłem nagi, a przyodzialiście mnie, byłem chory, a odwiedzaliście mnie, byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. Wtedy odpowiedzą mu sprawiedliwi tymi słowy: Panie! Kiedy widzieliśmy cię łaknącym, a nakarmiliśmy cię, albo pragnącym, a daliśmy ci pić? A kiedy widzieliśmy cię przychodniem i przyjęliśmy cię albo nagim i przyodzialiśmy cię? I kiedy widzieliśmy cię chorym albo w więzieniu, i przychodziliśmy do ciebie? A król, odpowiadając, powie im: Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. (Mat 25:34-40)

Photo credit: Wikimedia Commons

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *