Ścieżka chwały

zdjęcie

Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. (1 Pt 2:9)

 

Lud, który sobie stworzyłem, będzie zwiastował moją chwalę. (Iz 43:21)

Bóg pragnie widzieć ludzi, którzy będą chodzić w modlitwie, chwalić Go, wielbić i składać za wszystko dziękczynienie. Bóg stworzył człowieka po to, aby ten miał z Nim społeczność, aby żył dla Pana i zwiastował Jego chwałę.

Jesteśmy rodem wybranym i staliśmy się częścią rozrastającego się pokolenia, należącego do Boga. Gdy przyjmujemy Jezusa do swojego serca, dzięki okazanej nam w Chrystusie łasce, mamy dostęp do Boga. Jako królewskie kapłaństwo zostaliśmy powołani do uwielbienia Go, a tym, który nas łączy jest Jezus Chrystus. Nie ma podziału na rasy, narodowości, kolory skóry. Wszyscy jesteśmy Jego narodem świętym, Jego wybranymi ludźmi. Bożym celem jest powołanie ludzi, którzy będą głosić Bożą chwałę i błogosławieństwo na ziemi.

 I uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swojego. (Obj 1:6)

Chwała i uwielbienie daje zwycięstwo

Jesteśmy powołani do chwalenia Boga w każdym czasie.  W obliczu smutku czy niepowodzeń powinniśmy zmobilizować się i wyznawać kim jest Bóg, ogłaszać Jego moc. Napotykając na trudności w naszym życiu, ciężko jest oderwać myśli od przytłaczających okoliczności i skupić się na uwielbieniu Boga. Jednak chwała i uwielbienie jest lekarstwem na każdy niedogodny czas w naszym życiu, to początek wszystkiego dla osoby wierzącej.

Chwała i uwielbienie daje zwycięstwo i otwiera drzwi, które były dla naszego życia zamknięte. Uczmy chodzić ścieżką chwały nasze dzieci, ponieważ pokolenie kolejnemu pokoleniu powinno przekazywać wielkie dzieła Boga i uczyć o Jego potędze. Wykonujmy dzieło, do którego zostaliśmy powołani. Szukajmy Bożego oblicza, podążając zawsze ścieżką chwały i uwielbienia.

Chwalić mnie będą zwierzęta polne, szakale i strusie, że dostarczyłem na pustyni wody, rzeki na pustkowiu, aby napoić mój lud, mojego wybrańca. Lud, który sobie stworzyłem, będzie zwiastował moją chwalę. (Iz 43:20-21)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *