Słuchanie Boga

BibliaJednym z przywilejów, wynikających z nowonarodzenia jest to, że możemy słyszeć jak Bóg osobiście do nas mówi. Jednak o ile łatwo jest chrześcijaninowi mówić do Boga, o tyle trudniej jest Go naprawdę usłyszeć.

Kto zaś wchodzi przez drzwi, jest pasterzem owiec. Temu odźwierny otwiera i owce słuchają jego głosu, i po imieniu woła owce swoje, i wyprowadza je. Gdy wszystkie swoje wypuści, idzie przed nimi, owce zaś idą za nim, gdyż znają jego głos. Za obcym natomiast nie pójdą, lecz uciekną od niego, ponieważ nie znają głosu obcych. (Jn 10:3-5)

Bóg mówi do nas na wiele sposobów  – przez swoje Słowo, innych ludzi, okoliczności. Jednak bardzo często jest to cichy głos, który musimy nauczyć się rozpoznawać. Uczenie się jest procesem, a nie jednorazowym aktem, dlatego również w naszym duchowym życiu potrzebujemy nauczyć się rozpoznawać Boży głos i może upłynąć nam na tym sporo czasu.

Oczekiwanie na Bożą odpowiedź

Muszę stanąć na mym posterunku, udać się na basztę; muszę wypatrywać i baczyć, co mi powie, co odpowie na moją skargę. I odpowiedział mi Pan, mówiąc: Zapisz to, co widziałeś, i wyryj to na tablicach, aby to można szybko przeczytać. (Habakuk 2:1-2)

Habakuk, szukając pomocy, zwrócił się do Boga i cierpliwie oczekiwał na odpowiedź. Nic jednak nie stałoby się, gdyby nie wyszedł na basztę i nie wypatrywał. Wypatrywał, wyglądał, czujnie czekał na Boga i Jego słowo. Taka sama czujność powinna towarzyszyć nam w duchowym życiu.

Bożym planem i zamiarem od początku była komunikacja ze swoimi dziećmi. Tak więc jest czas, aby włączyć duchowe odbiorniki i usłyszeć, co mówi Bóg.

I stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, Że wyleję Ducha mego na wszelkie ciało I prorokować będą synowie wasi i córki wasze, I młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, A starcy wasi śnić będą sny. (DzA 2:17)

Bóg ojców naszych przeznaczył cię, abyś poznał wolę jego oraz abyś oglądał Sprawiedliwego i usłyszał głos z ust jego. (DzA 22:14)

4 praktyczne punkty, dotyczące słuchania Bożego głosu

1. Boży głos często przejawia się w myślach, jakie do nas przychodzą.

2. Uspokój się, aby usłyszeć Boży głos.

3. Kiedy się modlisz skup się na Bogu, bo może dać ci objawienie duchowych rzeczy lub przemówić poprzez wizje.

4. Zapisuj swoje modlitwy i odpowiedzi na nie. Zapisuj to, co pokazuje ci Bóg.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *