Służby

Nasza misja

Zbór w Gryfowie Śląskim istnieje po to, aby zdobywać ludzi dla Chrystusa, włączać ich do Jego Kościoła, pomóc im w duchowym rozwoju i uzdolnić ich do służby tak, aby mogli wywierać Boży wpływ na świat i uwielbiać Boga.

Realizujemy to poprzez nasze nabożeństwa i spotkania, służby oraz inne działania, które służą tej misji. Doświadczyliśmy w naszym życiu, że Bóg jest realny i jest w stanie pomóc każdemu człowiekowi, który do Niego się zwraca.

Nasza praca

Nasze praca dotyka wielu aspektów życie, dlatego powołaliśmy w naszym zborze różne służby, takie jak:

  1. Służba wśród małżeństw
  2. Spotkania i służba kobiet
  3. Młodzieżową grupę „Twórców Historii”
  4. Służba dzieciom.