Służba wśród małżeństw

Czy twoje małżeństwo niesie bagaże przeszłości, z którymi nie bardzo wiesz co począć, gdzie je złożyć? Macie w związku przeróżne problemy? Pojawiła się szansa na uwolnienie się, odcięcie pępowiny od rzeczy z przeszłości. Jak mówi Pismo Święte: „Nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci co się źle mają”. (Ew. Matateusza 9:12). W innym miejscu mówi także „Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dom ukojenie” (Ew. Mateusza 11:28). Słowa te są ogromną zachęta dla wszystkich zmęczonych, zniechęconych, bezsilnych i samotnych.

Czy po latach życia bez Boga pojawiło się:

  • nieprzebaczenie,
  • odrzucenie,
  • brak akceptacji,
  • miłość przerodziła się w przyzwyczajenie a nawet nienawiść?

Głównym celem spotkań z małżeństwami jest duszpasterstwo. Oznacza to wsparcie, zainteresowanie, okazanie pomocy w problemach, okazanie troski, wysłuchanie, „pokazanie” Boga jako naszego doradcy, nauczyciela, uzdrowiciela, czyniącego rzeczy niemożliwe rzeczywistymi. Również zasianie nadziei, bożych zasad i obietnic.

Jeśli identyfikujecie się z którąś z grup, zapraszamy na spotkania (termin następnego spotkania będziecie mogli znaleźć na naszej stronie):

  1. Macie konkretne problemy i widzicie zagrożenie dla waszego związku, jesteście otwarci i gotowi na pomoc.
  2. Potrzebujecie modlitwy i wsparcie, odwiedzin, podzielenie się swoimi przeżyciami.
  3. Chcecie poznać Boga lub przybliżyć się do niego.