Ścieżka chwały

Kazania

zdjęcie

Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. (1 Pt 2:9)

 

Lud, który sobie stworzyłem, będzie zwiastował moją chwalę. (Iz 43:21)

Bóg pragnie widzieć ludzi, którzy będą chodzić w modlitwie, chwalić Go, wielbić i składać za wszystko dziękczynienie. Bóg stworzył człowieka po to, aby ten miał z Nim społeczność, aby żył dla Pana i zwiastował Jego chwałę.

Czytaj dalej…