Wdzięczność Bogu, cz. 1

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


W życiu zdarzają się sytuacje, które nie zawsze nam się podobają i nie zawsze mamy na nie wpływ. To, jak poradzimy sobie w zaistniałych okolicznościach, zależy od naszego nastawienia. Bardzo dobrą postawą w każdej sytuacji jest wdzięczność Bogu. W każdym miejscu i chwili dziękujmy Bogu. Słowo Boże mówi, abyśmy byli wdzięczni za Jego obecność, za Jego moc, a także wtedy, gdy przechodzimy trudne chwile.

 

Za wszystko dziękujcie; taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. (1Tes 5:18)

W Ewangelii Łukasza (17:11-19) przywołany jest fragment, dotyczący dziesięciu trędowatych mężów, którzy przyszli do Jezusa ze swoimi potrzebami. Jezus szedł do Jerozolimy, w czasie drogi spotkał wiele osób, często otaczał Go tłum. Z daleka zawołali również ci, którzy wiedzieli, że tylko Jezus może im pomóc.

Co charakteryzowało postawę tych osób?

1. Byli zdesperowani

Nie zastanawiali się, czy Jezus jest zmęczony lub zajęty. Mimo uciążliwej choroby byli gotowi zrobić wszystko, aby ich sytuacja się zmieniła. Czy w potrzebie jesteśmy w stanie zrobić wszystko, aby przyjść do Jezusa?

Szukajcie Pana, dopóki można go znaleźć, wzywajcie go, dopóki jest blisko! (Iz 55:6)

2. Byli pokorni

Przyszli z pokorą do Jezusa i stanęli z daleka, wiedzieli, że osoba chora na trąd musi zachować odpowiedni dystans od innych, znali zakon i prawo.  Każdy kto przychodzi do Jezusa potrzebuje oczyszczenia. Słowo Boże mówi, że gdy przychodzimy z pokorą, On jest tym, który wywyższa.

Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was. (Jk 4:10)

3. Wołali o miłosierdzie

Trąd był chorobą, która mówiła o nieczystości.  Wołali do Jezusa o miłosierdzie, nazywając Go Mistrzem. Wiedzieli, że On ma moc, aby zaspokoić ich potrzebę. Potrzebowali uzdrowienia i przebaczenia. Ich krzyk był krzykiem o miłosierdzie.

Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. (Hbr 4:15-16)

4. Byli wytrwali

Jezus nie zauważył ich od razu, wołali wytrwale, z desperacją i pokorą. Wytrwałość powoduje, że jesteśmy cały czas w Bożej obecności, powoduje, że ufamy bardziej Bogu. Modlitwa i wytrwałość prowadzi do zwycięstwa.

A Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. (Łuk 11:9)

A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem. (Jer 29:13)

5. Mieli wiarę i okazali posłuszeństwo

Mieli wiarę w to, że Jezus ma moc oczyścić ich i uzdrowić. Nie wątpili, posłusznie wykonali to, co polecił im Pan.

Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu; kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy go szukają. (Hbr 11:6)

Osobą, która  rozwiązuje nasze problemy i zaspokaja potrzeby jest Jezus. Powinniśmy uczyć się wiary i posłuszeństwa Bożemu Słowu. Jego obietnice są stałe i niezmienne. Jezus uczy, że każdy w oczach Bożych jest ważny. Jednak z tych dziesięciu osób uzdrowionych z trądu, tylko jedna wróciła i okazała wdzięczność.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *