Żyj nie według swoich możliwości, ale ponad swoje możliwości

Bóg jest Bogiem ponad wszystko, ponad wszelkie możliwości. W Dziejach Apostolskich opisane jest niezwykłe spotkanie z Jezusem, którego doświadczył Saul, jadąc pełen nienawiści do Damaszku, aby niszczyć chrześcijan. Zdarzenie, które przytrafiło się Saulowi, było dla niego nieoczekiwane i przerażające. Nagle stracił wzrok i nie miał pojęcia, co go czeka, ale z pewnością doświadczył niezwykłej obecności Boga. Zadał Panu dwa pytania:

Kto  jesteś Panie? Co mam czynić Panie?

Są to dwa pytania, które powinien zadać każdy człowiek.

Jezus Panem wszystkich

Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i ponad ziemią I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca. (Flp. 2:9-11)

Piotr głosząc kazanie w dzień zesłania Ducha Świętego, po którym nawróciło się i ochrzciło trzy tysiące ludzi mówił:

Niechże tedy wie z pewnością cały dom Izraela, że i Panem i Chrystusem uczynił go Bóg (…). (Dz. A. 2:36)

Piotr miał pełną świadomość tego, kim jest Jezus, wiedział, że jest jego Panem. Pewnego razu, gdy modlił się na dachu budynku, ujrzał zstępujące z nieba białe płótno z wszelkiego rodzaju czworonogami, płazami i ptactwem. Usłyszał głos, który kazał mu zabijać i jeść. Piotr wzbraniał się, ponieważ nie jadł dotąd nic skalanego. Bóg pokazał Piotrowi, że to co Najwyższy oczyści, jest czyste. Apostoł poprzez to niezwykłe zdarzenie zrozumiał, że dla Boga każdy się nadaje, On nie kategoryzuje. Jezus jest Panem wszystkich.

Teraz pojmuję naprawdę, że Bóg nie ma względu na osobę, Lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje. Posłał On synom izraelskim Słowo, zwiastując dobrą nowinę o pokoju przez Jezusa Chrystusa; On to jest Panem wszystkich. (Dz. A. 10:34-36)

Jeżeli Jezus jest naszym Panem to On wie wszystko. Zna troski, smutki, zmagania, radości i każdą chwilę życia. Pragnijmy poznawać Jezusa coraz głębiej, jako swojego Pana. Psalmista powiedział:

Lecz moim szczęściem być blisko Boga, Pokładam w Panu, w Bogu nadzieję moją, Aby opowiadać o wszystkich dziełach twoich. (Psalm 72:28)

Oddaj Jezusowi to, co masz

Gdy Paweł dowiedział się kim jest Jezus, zapytał Go, co ma czynić dalej. Nie zastanawiał się, czy mu się to opłaca, jakie korzyści będzie czerpał. Paweł po prostu oddał życie Bogu, poddał się w posłuszeństwo Jezusowi. Nie patrzmy na siebie i własne możliwości, Jego możliwości są większe niż nasze, tylko dajmy Panu to, co mamy, a On uczyni wielkie rzeczy. Jezus z pięciu chlebów i dwóch ryb, które ofiarował Mu chłopiec nakarmił tysiące ludzi. Nie wystarczy uczynić Jezusa Panem swojego życie, ponieważ On pragnie od nas czegoś więcej. Pan Jezus oddał za nas swoje życie, poświęcił je całe, pragnie, abyśmy dla Niego żyli. Oddajmy Panu to, co mamy, a On wykorzysta to dla swojej chwały.

Wierz w Boże obietnice

Idźmy bez zastrzeżeń za Bogiem, a On spełni wszystkie swoje obietnice, które nam dał. Trzymajmy się Bożych obietnic, ponieważ Jego słowo jest niezmienne. Przykładem wierności do Boga i Jego słów jest postać Kaleba (Joz. 14:6-15), który bez zastrzeżeń poszedł za Bogiem. Ponad czterdzieści lat czekał na spełnienie obietnicy odnośnie ziemi, która miała należeć do niego. W wieku 85 lat osiągnął to, co Pan mu obiecał. To, co niemożliwe stało się możliwe. Kaleb był wierny misji, jaką dał mu Pan, zaufał Panu z całego serca w zwycięstwo. Chwalił Boga za wszystko i w każdym czasie.

Pomyśl:

Czy znasz Jezusa jako swojego Pana?

Zadaj pytanie – Panie co chcesz, abym czynił?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *